PRIVATUMO POLITIKA

Interneto svetainė www.imatch.lt (toliau iMATCH) priklauso ir ją tvarko VšĮ „Tenisas kitaip“ (Duomenų valdytojas)  ir asmenys sudarę darbo ar kitokio pobūdžio sutartis su ja.

1. ĮŽANGA

1.1. Šiame dokumente aptariama Privatumo politika, kuri yra taikoma visiems asmenims (toliau Lankytojams), apsilankiusiems www.imatch.lt (toliau iMATCH) svetainėje ar  besinaudojantiems jos Paslaugomis.

1.2. Naudodamasis iMATCH Paslaugomis Lankytojas sutinka su šia Privatumo politika. Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis, jeigu nesutinka su šia Privatumo politika.

1.3. Privatumo politikoje naudojamos didžiąja raide sąvokos atitinka iMATCH svetainės taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę.

1.4. Privatumo politika reglamentuoja iMATCH svetainės ir jos Lankytojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.5. Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi – iMATCH Paslaugų suteikimo ir rinkodaros tikslu.

2. iMATCH RENKAMA INFORMACIJA

2.1. iMATCH svetainėje Prisijungimo ir Registracijos metu yra renkami asmens duomenys (toliau Asmens duomenys) apie Lankytojus. Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų registruotis į turnyrus ar naudotis teikiamomis Paslaugomis. Registracijos metu yra sukuriamas Lankytojo profilis. Lankytojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti ar pareikalauti panaikinti savo Registraciją interneto svetainėje, apie tai informuodamas raštu info@imatch.lt.  

2.2. Lankytojas neprivalo atskleisti jokių asmens duomenų, tačiau duomenų neatskleidimas gali apsunkinti Paslaugų teikimą ir (ar) naudojimąsi Svetaine, todėl gali būti, kad tokiu atveju iMATCH negalės suteikti Paslaugų.

2.3. iMATCH turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Lankytojo pateiktus ar kitais būdais surinktus asmens duomenis, vadovaujantis šiose Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir joje nurodytais tikslais. iMATCH užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

2.4. Registracija – Asmeninės Informacijos Anketos pildymas. Lankytojas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, lytį, amžių (viešai galima nerodyti), miestą, kuriame gyvena, sporto šaką. Lankytojui taip pat sudaroma galimybė nurodyti ir kitus Asmens duomenis: pasirinktos sporto šakos savo žaidimo požymius, komentarus, žaidimo lygį, tinkamus laikus mačui, sporto klubą, kuriam priklauso,  pan. Lankytojas šiuos duomenis (ne)nurodo savo pasirinkimu ir iniciatyva. Lankytojo Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Lankytojo.

2.5 Lankytojas pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami įgalioto darbuotojo.

2.6. Pateikdamas asmens duomenis svetainėje lankytojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir susisiekti e-paštu ar nurodytu telefono numeriu.

2.7. Lankytojo Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Lankytojo sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti. Sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Lankytojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti iMATCH tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Lankytojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Lankytojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.

2.8. Lankytojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Lankytojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą iMATCH el. laišku info@imatch.lt.

2.9. Lankytojas yra informuotas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Lankytojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

2.10. iMATCH deda visas pastangas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.11. Svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir kitas panašias priemones savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. iMATCH Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. iMATCH nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jeigu Lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo įrenginio, Lankytojas turės veikti pagal mobiliojo įrenginio naudojimo instrukcijas. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

3.2. Svetainėje gali būti naudojami techniniai slapukai (būtini naršymui Svetainėse ir siekiant naudotis jos pagrindinėmis funkcijomis) ir funkciniai slapukai (leidžia įsiminti Lankytojo pasirinkimus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Lankytojui pritaikytas funkcijas).

4. LANKYTOJO INFORMACIJOS KEITIMAS

4.1. Lankytojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti ar pareikalauti panaikinti savo Registraciją interneto svetainėje, apie tai informuodamas raštu info@imatch.lt. 

5. INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

5.1. iMATCH naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.

5.2. Lankytojas ir pats yra atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą ir prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje ar pan.).

5.3. iMATCH įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, iMATCH įspėja, kad negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

5.4. iMATCH asmeninę Lankytojų informaciją saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir Privatumo politikos nurodytiems tikslams įgyvendinti. Lankytojų duomenys yra sunaikinami praėjus 2 (dviem) metams nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Lankytojui panaikinus paskyrą. iMATCH siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Lankytojo asmens duomenų.

6. NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

6.1. Informacijos apie vaikų ir nepilnamečių saugojimą nuo žalingo interneto poveikio lankytojas gali rasti adresu www.draugiskasinternetas.lt.

6.2. iMATCH siekia apsaugoti nepilnamečius, besinaudojančius Svetaine ir jose teikiamomis Paslaugomis, tačiau  neturi jokių galimybių apsaugoti tokių asmenų, po to kai jie palieka Svetainę.

6.3. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėje, jei jie Svetaine naudojasi Lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi Lankytojo aparatine įranga.

7. ATNAUJINIMAI

7.1. iMATCH turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis iMATCH svetaine, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

8. SUSISIEKITE SU MUMIS.

Visi klausimai dėl Privatumo politikos info@imatch.lt.